Duża nieruchomość gruntowa pod usługi w Białymstoku.

Pow. całkowita 8241 m2   Cena 3 450 000 złotych.

Dane kontaktowe:Sebastian Cwalina

Nr licencji zawodowej – 18877.

Tel. – 889 588 877

E-mail: sc@podlaskimszlakiemnieruchomosci.pl

Oferta na wyłączność nr 06/02/22.

Wszystkie szczegóły odnośnie oferty zestawiono na podstawie przedłożonej dokumentacji, bądź oświadczenia właściciela.

Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie jest wiążąca.


Opis:Lokalizacja:

Nieruchomość zlokalizowana w północnej części Białegostoku (obręb 0015 Bagnówka) na dzielnicy Wygoda, przy ulicy Trawiastej i Kreatywnej (przy zjeździe z ulicy Kazimierza Wielkiego). Działka usytuowana na głównym szlaku komunikacyjnym miasta Białegostoku z miastem Wasilków. 

Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane działki o łącznej powierzchni 8241 m², które to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są:

1) działka o nr 38/109, przeznaczona jest pod usługi z dopuszczeniem zabudowy mieszanej i mieszkaniowej.

Charakterystyka możliwości terenu działki: 

– 4052 m² to możliwy teren pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i usługowo – mieszkaniowej na powierzchni ok. 1742 m2 ;

– 1698 m² to teren działki w pasie ochronnym linii energetycznej ( z możliwością wykorzystania pod parking);

– 1331 m² to teren bez możliwości zagospodarowania (nieprzekraczalne linie zabudowy).

* na obszarze 750 m²  wyłożona jest już kostka brukowa (typu polbruk), a sam teren wykorzystywany był jako parking dla pracowników sąsiadujących firm usługowych.

Zgodnie z MPZP ustalono następujące ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

– 2 kondygnacje 4000 m²   Pz x 2 kondygnacji x współczynnik zmniejszający na konstrukcję, komunikację, ścianki działowe, szachty itp od 0,75 do 0,85 – zakładając 0,8 to daje 6400 m2 powierzchni użytkowej budynku;

– 3 kondygnacje  4000 m²  Pz x 3 kondygnacji x współczynnik zmniejszający na konstrukcję, komunikację, ścianki działowe, szachty itp od 0,75 do 0,85 – zakładając 0,8 to daje 9600 m2 powierzchni użytkowej budynku).

W ewidencji gruntów przedmiotowa działka odznaczona jest jako użytki: RV (0,1120ha), RVI (0,4007 ha), Ls (0,1955 ha). Z tym, że teren leśny (LsVI), według MPZP oznaczony jako istniejące zadrzewienie, a nie ZL, zatem jest możliwość odlesienia tego terenu i zagospodarowania zgodnie z zapisami MPZP zgodnie z oznaczeniem terenu w MPZP, tj.: 4.4U.

2) działka o nr 38/111 (o powierzchni 1159 m², wyłożona w całości kostką brukową typu polbruk)  przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Przez działkę przechodzi napowietrzna linia wysokiego napięcia. Teren działki znajduje się w pasie ochronnym linii energetycznym.

Zgodnie z MPZP ustalono następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

Z uwagi na ograniczenie możliwości zabudowy z powodu lokalizacji działki prawie pod strefą techniczną linii energetycznych wysokiego napięcia teren aktualnie można przeznaczyć na funkcje nie wymagające stałego pobytu ludzi nie dłużej niż 4 godziny w ciągu doby np.; myjnie samochodowe, składy, bazy, magazyny bez stałej obsługi.

Dostępna przyłącza:

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych działek jest zabudowa jednorodzinna, firmy usługowe, oraz magazyny i parkingi.

Przedmiotowe działki stanowią bardzo dobre miejsce pod budowę m.in. hal, magazynów, baz transportowych, stacji paliw, czy też sklepów wielkopowierzchniowych.

 

Cena –  3 450 000 złotych (tj. 429 zł – m²).

Zapraszam do obejrzenia nieruchomości w terenie!