Działka pod zabudowę wielorodzinną w obrębie Bagnówka w B-stoku.

Pow. całkowita 9 803 m2 m2   Cena 1 315 000 zł. do negocjacji

Dane kontaktowe:Sebastian Cwalina

Nr licencji zawodowej – 18877

Tel. – 889 588 877

E-mail: sc@podlaskimszlakiemnieruchomosci.pl

Oferta na wyłączność nr 18/08/2022. 

Wszystkie szczegóły odnośnie oferty zestawiono na podstawie przedłożonej dokumentacji, bądź oświadczenia właściciela.

Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie jest wiążąca.


Opis:Nieruchomość zlokalizowana w północno – wschodniej części Białegostoku (obręb 0015 Bagnówka), jednostka ewidencyjna Białystok, powiat M. Białystok, województwo podlaskie.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych:

162/6 (o pow.- 3039 m², w ewidencji gruntów działka odznaczona jako użytki: RIVb, RV, PsIV);

162/7 (o pow.- 6764 m², w ewidencji gruntów działka  odznaczona jako użytki: RIVb, Ł IV, PsIV,W).

Łączna powierzchnia przedmiotowej nieruchomości to 9 803 m².

 

Obszar na którym to usytuowane są przedmiotowe działki objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku (północno-wschodnie tereny rozwojowe), na podstawie którego to:

działka o nr ewidencyjnym – 162/6 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Ogólne ustalone parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa wyżej, maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) 25 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-­usługowej o wysokości powyżej 15 m ,

b) 30 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-­usługowej o wysokości do 15 m,

c) 40 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy usługowej;

 

2) minimalny teren biologicznie czynny:

a) 35 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-­usługowej o wysokości powyżej 15 m,

b) 30 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo­-usługowej o wysokości do 15 m,

c) 20 % terenu inwestycji – w przypadku zabudowy usługowej;

 

3) dachy – płaskie; 4) wysokość zabudowy: a) usługowej – do 13 m; b) mieszkaniowej i mieszkaniowo-­usługowej,

 

– działka o nr ewidencyjnym  – 162/7, przeznaczona jest pod zieleń urządzona, przez co należy rozumieć tereny pokryte roślinnością, świadomie kształtowaną przez człowieka, przeznaczone na cele rekreacyjno­wypoczynkowe, sportowe, estetyczne, o charakterze parkowym lub jako zieleń towarzyszącą przy obiektach budowlanych.

Przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i gazowej znajdują się w odległości ok.230 m do przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena – 1 315 000 złotych.